Mikkonen,Irja & Saarinen, Anja (2018):
Vertaistuki sosiaali- ja terveysalallaKirjaa saatavilla esim: Arthouse , Prisma

Mikkonen, Irja & Saarinen, Anja (2016): Katsaus Vertaistukeen. Grano Oy. Kuopio.

kansi: Susanna Sajankoski

VÄITÖSKIRJA: Sairastuneen vertaistuki / Mikkonen Irja
Peer Support in Different Illness Groups

Väitöstiedote: Sairastuneen vertaistuki

Mikkonen Irja (YL) 25.6.2009
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Sosiaalipolitiikka
Sairastuneen vertaistuki
Vastaväittäjä: Professori Guy Bäckman, Åbo Akademi
Kustos: Professori Juhani Laurinkari, Kuopion ylipisto
Aika ja paikka: Torstai 25.6.2009 klo 12, Tietoteknian auditorio

Kirja-artikkelit


Mikkonen, Irja (2013): Social Validation and Peer Support.

Teoksessa Juhani Laurinkari, Merja Tarvainen (toim.) The Systems of Inclusion.
Studies in Comparative Social Pedagogies and International Social Work and Social Policy,
Vol. XXV. Peter Herman. Bremen. (159 – 177)

Mikkonen, Irja (2011): Vertaistuki osana sosiaalista vahvistamista.
Teoksessa Pia Lundbom ja Jatta Herranen (toim.) Sosiaalinen vahvistaminen kokemuksina ja käytänteinä.
humak. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Jyväskylä. Myös verkkokirjana. (204 – 224)Mikkonen, Irja (2010): Peer Support and Illness.
Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) in cooperation with Veli-Pekka Isomäki.
Health, Wellness and Social policy Essays in honour of Guy Bäckman.
Studies in Comparative Social Pedagogies and International Social Work and Social Policy,
Vol. X. Peter Hermann. Bremen. (112-132)


Mikkonen, Irja (1996): Sairastuneiden vertaisryhmät ja terveydenhuollon ammattilaiset.
Teoksessa Aila-Leena Matthies, Ulla Kotakari ja Marianne Nylund(toim.)
Välittävät verkostot. Vastapaino. Jyväskylä. (217- 225)