Ylen aamu, 16.1.2019:

Vertaistuen merkitys terveydenhoidossa

"Ihmistä voi kohdata onnettomuus, sairaus, työttömyys, läheisen menetys tai jokin muu tilanne, jossa hän tarvitsee apua.
Erityisesti tällaisissa tilanteissa tarvitaan voi olla hyötyä myös vertaistuesta vastaavan kokemuksen läpikäyneeltä ihmiseltä.

Vertaistuesta keskustelevat aiheesta oppaan kirjoittaneet Irja Mikkonen ja Anja Saarinen sekä vertaistukihenkilönä toimiva Marja Pitkänen."